ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ 68 ΕΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ 68 ΕΤΩΝ, ΜΟΝΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑ, ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ Η ΓΑΜΟ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.