ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ 37ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ 37ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΟΣ, Ι.Χ., ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ. ΑΔΙΑΦΟΡΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.