ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 60ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 60ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΑ,1.80 ΥΨΟΣ, ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, 2 ΠΟΛΥΤΕΛΗ Ι.Χ., 35000 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΕΞΑΡΤΗΤΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗΣ, ΓΙΑ ΓΑΜΟ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟ.